การชำระเงิน- ลูกค้าโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปการโอนมาที่ 02-395-3027 หรือโทรแจ้งที่ 085-200-1010

- เมื่อทางร้านได้รับการชำระเงินแล้วจะจัดส่งสินค้าให้ในวันที่มีการโอน ก่อน 12.00 น.

  หากสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือขนาด  ทางร้านจะจัดส่งวันถัดไปนับจากการโอนเงิน 

  (วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทางร้านจะไม่ทำการจัดส่งสินค้าค่ะ)


- เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ทางร้านจะจัดส่งถึงบ้านค่ะ

- เมื่อทางร้านจัดส่งสินค้าแล้วลูกค้าจะได้รับหมายเลขการจัดส่งและสามารถเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์