ตัวเรือน - Setting

ตัวเรือน  - Setting

ตัวเรือน  - Setting

แสดง:
เรียงลำดับ:

ตัวเรือนเพชร น้ำ98 สำหรับเพชร 1.90 - 2.10กะรัต

เพชรประดับตัวเรือนทั้งหมด 30เม็ด 0.40กะรัตค่ะ ตัวเรือนเป็นทองคำขาว หนัก 3.97กรัมค่ะ..

50,000฿ 27,500฿

ตัวเรือนเพชร น้ำ98 เพชรขนาดไซค์ 0.30กะรัต MT00118

เพชร 32เม็ด 0.13กะรัต เพชร 22เม็ด 0.49กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำขาวหนัก 4.14กรัม..

60,000฿ 36,000฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดกลาง 0.40-0.50กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด 32เม็ด 0.13กะรัต และเพชร 6เม็ด 0.19กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.40-0.50กะรั..

52,000฿ 31,200฿

ตัวเรือนพลอยประดับเพชร น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด16เม็ด 0.71กะรัต และเพชร 16เม็ด 0.25กะรัตคะตัวเรือนทองคำขาว หนัก 6.61กรัม..

106,000฿ 63,600฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดกลาง 0.80-1.00กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด52เม็ด 0.29กะรัต เพชรอีก30เม็ด 0.31กะรัตคะใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.80-1.00กะร..

74,000฿ 44,400฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดกลาง 0.45-0.60กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด12เม็ด 0.41กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.45-0.60กะรัตตัวเรือนทองคำขาว หนัก 2...

52,000฿ 31,200฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดกลาง 0.90-1.00กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด16เม็ด 0.26กะรัต และเพชร 2เม็ด 0.01กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.90-1.00กะรัต..

44,000฿ 26,400฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดกลาง 0.50-0.70กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด 6เม็ด 0.10กะรัต เพชร 2เม็ด 0.08กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.50-0.70กะร..

29,000฿ 17,400฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเม็ดกลาง 0.35-0.45กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด6เม็ด 0.09กะรัต และเพชร อีก4เม็ด 0.07กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.35-0...

36,000฿ 21,600฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ด 0.90-1.00กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด74เม็ด 0.39กะรัต เพชรอีก 2เม็ด 0.15กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.90-1.00กะรัต..

70,000฿ 42,000฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ด 0.70-0.90กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด66เม็ด 0.25กะรัต และเพชรอีก6เม็ด 0.05กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.70-0.90กะร..

48,000฿ 28,800฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ด 1.00-1.20กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด50เม็ด 0.27กะรัต เพชรอีก 10เม็ด 0.16กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 1.00-1.20กะรั..

54,000฿ 32,400฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ด 0.35-0.40กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด 6เม็ด 0.03กะรัต เพชร 8เม็ด 0.18กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 0.35-0.40กะร..

46,000฿ 27,600฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดยอด 1.00กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด 4เม็ด 0.04กะรัต เพชร4เม็ด 0.27กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 1.00กะรัตตัวเ..

47,000฿ 28,200฿

ตัวเรือนเพชรสำหรับเพชรเม็ดยอด 2.00กะรัต น้ำ98

ตัวเรือนเพชร ใช้เพชรทั้งหมด12เม็ด 0.57กะรัตใส่เพชรเม็ดกลางได้ 2.00กะรัตตัวเรือนทองคำขาว หนัก 4.46กรั..

66,000฿ 39,600฿

้ร้านเพชร Line