ตัวเรือน - Setting

ตัวเรือน  - Setting

ตัวเรือน  - Setting

แสดง:
เรียงลำดับ:

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00106

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร ✨ ➡ เพชรกลม 6 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 32 เม็ด : 0.13 กะรัต➡ ทองคำขาว..

52,000฿ 28,600฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00285

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 31 เม็ด : 0.23 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 6 เม็ด : 0.06กะรัต➡ ทองคำขาว : 3..

50,000฿ 27,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00284

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 24 เม็ด : 0.38 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 20 เม็ด : 0.10 กะรัต➡ ทองคำขาว :..

60,000฿ 33,000฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00283

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 28 เม็ด : 0.49 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 2 เม็ด : 0.01 กะรัต➡ เพชร 6 เม็ด..

66,000฿ 36,300฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00282

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 16 เม็ด : 0.30 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 24 เม็ด : 0.71 กะรัต➡ ทองคำขาว :..

82,000฿ 45,100฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00279

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 6 เม็ด : 0.27 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 2 เม็ด : 0.14 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2..

54,000฿ 29,700฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00281

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 92 เม็ด : 0.39 กะรัต(น้ำ 98)➡ ทองคำขาว : 3.93 กรัม➡ ไซส์ : 53.5➡ สำ..

46,000฿ 25,300฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00280

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 26 เม็ด : 0.37 กะรัต(น้ำ 98)➡ ทองคำขาว : 2.04 กรัม➡ ไซส์ : 53➡ สำหร..

46,000฿ 25,300฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00274

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 12 เม็ด : 0.12 กะรัต➡ เพชร 4 เม็ด : 0.02 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.57 กรั..

32,000฿ 17,600฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00273

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 10 เม็ด : 0.18 กะรัต➡ เพชร 54 เม็ด : 0.29 กะรัต➡ ทองคำขาว : 3.10 กร..

48,000฿ 26,400฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00272

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 12 เม็ด : 0.22 กะรัต➡ เพชร 28 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.52 กร..

50,000฿ 27,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00271

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 4 เม็ด : 0.06 กะรัต➡ เพชร 14 เม็ด : 0.09 กะรัต➡ ทองคำขาว : 1.77 กรั..

30,000฿ 16,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00270

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 4 เม็ด : 0.06 กะรัต➡ เพชร 14 เม็ด : 0.09 กะรัต➡ ทองคำขาว : 1.90 กรั..

30,000฿ 16,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00269

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 12 เม็ด : 0.26 กะรัต➡ เพชร 18 เม็ด : 0.26 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.63 กร..

48,000฿ 26,400฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00267

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 18 เม็ด : 0.10 กะรัต➡ เพชร 4 เม็ด : 0.04 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.99 กรั..

36,000฿ 19,800฿

้ร้านเพชร Line