ตัวเรือน - Setting

ตัวเรือน  - Setting

ตัวเรือน  - Setting

แสดง:
เรียงลำดับ:

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00282

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 16 เม็ด : 0.30 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 24 เม็ด : 0.71 กะรัต➡ ทองคำขาว :..

82,000฿ 45,100฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00279

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 6 เม็ด : 0.27 กะรัต(น้ำ 98)➡ เพชร 2 เม็ด : 0.14 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2..

54,000฿ 29,700฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00281

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 92 เม็ด : 0.39 กะรัต(น้ำ 98)➡ ทองคำขาว : 3.93 กรัม➡ ไซส์ : 53.5➡ สำ..

46,000฿ 25,300฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00280

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 26 เม็ด : 0.37 กะรัต(น้ำ 98)➡ ทองคำขาว : 2.04 กรัม➡ ไซส์ : 53➡ สำหร..

46,000฿ 25,300฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00273

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 10 เม็ด : 0.18 กะรัต➡ เพชร 54 เม็ด : 0.29 กะรัต➡ ทองคำขาว : 3.10 กร..

48,000฿ 26,400฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00271

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 4 เม็ด : 0.06 กะรัต➡ เพชร 14 เม็ด : 0.09 กะรัต➡ ทองคำขาว : 1.77 กรั..

30,000฿ 16,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00270

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 4 เม็ด : 0.06 กะรัต➡ เพชร 14 เม็ด : 0.09 กะรัต➡ ทองคำขาว : 1.90 กรั..

30,000฿ 16,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00269

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 12 เม็ด : 0.26 กะรัต➡ เพชร 18 เม็ด : 0.26 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.63 กร..

48,000฿ 26,400฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00267

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 18 เม็ด : 0.10 กะรัต➡ เพชร 4 เม็ด : 0.04 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.99 กรั..

36,000฿ 19,800฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00266

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 36 เม็ด : 0.15 กะรัต➡ เพชร 2 เม็ด : 0.02 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.60 กรั..

42,000฿ 23,100฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00265

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 40 เม็ด : 0.28 กะรัต➡ เพชร 16 เม็ด : 0.17 กะรัต➡ ทองคำขาว : 4.18 กร..

58,000฿ 31,900฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00264

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร  ✨➡ เพชร 84 เม็ด : 0.42 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2.69 กรัม➡ ไซส์ : 50➡ สำหรับวางเพช..

52,000฿ 28,600฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00263

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร ✨➡ เพชร 74 เม็ด : 0.49 กะรัต➡ เพชร 12 เม็ด : 0.13 กะรัต➡ ทองคำขาว : 4.14 กรัม➡ ไซ..

70,000฿ 38,500฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00262

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร ✨➡ เพชร 4 เม็ด : 0.04 กะรัต➡ เพชร 70 เม็ด : 0.43 กะรัต➡ ทองคำขาว : 4.24 กรัม➡ ไซส..

60,000฿ 33,000฿

ตัวเรือนแหวนเพชร MT00261

✨ ตัวเรือนแหวนเพชร ✨➡ เพชร 14 เม็ด : 0.20 กะรัต➡ ทองคำขาว : 4.45 กรัม➡ ไซส์ : 51➡ สำหรับวางเพชร : 0...

42,000฿ 23,100฿

้ร้านเพชร Line