ร้านเพชร


แสดง:
เรียงลำดับ:
เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96( G )/VVS2/EX,EX,EX LD01229 ใหม่

เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96( G )/VVS2/EX,EX,EX LD01229

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96( G )/VVS2/EX,EX,EX ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.50 กะรัต /น้ำ 96( H )คว..

344,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.52 กะรัต น้ำ 97( G )/VVS2/EX,EX,EX LD01228 ใหม่

เพชรใบเซอร์ HRD 2.52 กะรัต น้ำ 97( G )/VVS2/EX,EX,EX LD01228

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.52 กะรัต น้ำ 97( G )/VVS2/EX,EX,EX ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.52 กะรัต /น้ำ 97( G )คว..

1,140,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.43 กะรัต น้ำ 95( I )/VVS1/EX,EX,EX LD01227 ใหม่

เพชรใบเซอร์ HRD 1.43 กะรัต น้ำ 95( I )/VVS1/EX,EX,EX LD01227

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.43 กะรัต น้ำ 95( I )/VVS1/EX,EX,EX ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.43 กะรัต /น้ำ 95( I )คว..

273,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.03 กะรัต น้ำ 96(H) /LC/EX,EX,VG LD01226 ใหม่

เพชรใบเซอร์ HRD 1.03 กะรัต น้ำ 96(H) /LC/EX,EX,VG LD01226

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.03 กะรัต น้ำ 96(H) /LC/EX,EX,VG  ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.03 กะรัต /น้ำ 95( I ..

185,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.00กะรัต น้ำ96(H) /VVS2/EX,EX,VG LD01225 ใหม่

เพชรใบเซอร์ HRD 1.00กะรัต น้ำ96(H) /VVS2/EX,EX,VG LD01225

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.00กะรัต น้ำ96(H) /VVS2/EX,EX,VG  ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00 กะรัต /น้ำ 96(H) ..

173,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 99(E) /VS1/3EXC/N  LD01250 ใหม่

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 99(E) /VS1/3EXC/N LD01250

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 99(E) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 99(E) ความสะอ..

31,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01249 ใหม่

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01249

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) ความสะอ..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01248 ใหม่

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01248

✨เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) ความสะอา..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01247 ใหม่

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01247

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01247 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ ..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01246 ใหม่

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01246

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) คว..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ98(F)/VS1/3EXC/N LD01245

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ98(F)/VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) ความ..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01244

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) ความสะอ..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01243

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) ความสะอ..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1/3EXC/N LD01242

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) ความสะอา..

30,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N LD01241

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ 98(F) /VS1/3EXC/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต /น้ำ 98(F) คว..

30,000฿

้ร้านเพชร Line