เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต VVS2/EX,VG 0.70 กะรัต VS1/EX,VG น้ำ 97(G)ความสะอาด LD01332

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต VVS2/EX,VG 0.70 กะรัต VS1/EX,VG น้ำ 97(G)ความสะอาด✨➡ เพชร หัวใจ 1 เม็ด ..

135,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 1.00/1.01 กะรัต น้ำ 97(G)ความสะอาด SI1/EX,VG LD01333

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 1.00/1.01 กะรัต น้ำ 97(G)ความสะอาด SI1/EX,VG ✨➡ เพชร หัวใจ 1 เม็ด : 1.00 กะรั..

262,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.30/0.30 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด VS2/3EX/ N LD01328

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.30/0.30 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด  VS2/3EX/ N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.30 กะรัต..

36,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.34/0.34 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด VS2/3EX/ N LD01327

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.34/0.34 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด  VS2/3EX/ N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.34 กะรัต..

40,500฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.30/0.30 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด VS1/3EX/N LD01326

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.30/0.30 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด  VS1/3EX/ N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.30 กะรัต..

38,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.35/0.35 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด VS1/3EX/ N LD01325

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.35/0.35 กะรัต น้ำ 99(E)ความสะอาด  VS1/3EX/ N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.35 กะรัต..

43,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.41/0.42 กะรัต น้ำ 100(D)ความสะอาด VVS2/3EX/ N LD01322

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.41/0.42 กะรัต น้ำ 100(D)ความสะอาด  VVS2/3EX/ N✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.41 กะรั..

68,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.62 กะรัต น้ำ 97(G) ความสะอาด VVS2/3EX/N LD01336

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.62 กะรัต น้ำ 97(G) ความสะอาด  VVS2/3EX/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.62 กะรัต น้ำ..

62,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ 96(H) ความสะอาด VS2/EX,EX LD01335

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ 96(H) ความสะอาด  VS2/EX,EX ✨➡ เพชร รูปหัวใจ Heart 1 เม็ด : 5.0..

2,530,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 5.17 กะรัต น้ำ 97(G) ความสะอาด VVS2/EX,VG/N LD01334

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 5.17 กะรัต น้ำ 97(G) ความสะอาด  VVS2/EX,VG/N ✨➡ เพชร รูปไข่ Oval 1 เม็ด ..

3,700,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.07 กะรัต น้ำ 96(H) ความสะอาด VVS2/3EX/N LD01329

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.07 กะรัต น้ำ 96(H) ความสะอาด  VVS2/3EX/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.07 กะรั..

677,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต น้ำ 95(I) ความสะอาด VVS2/3EX/N LD01324

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต น้ำ 95(I) ความสะอาด  VVS2/3EX/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 4.01 กะรั..

1,780,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 100(D) ความสะอาด VS2/3EX/N LD01323

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 100(D) ความสะอาด  VS2/3EX/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.70 กะรั..

99,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต น้ำ 93(K) ความสะอาด VS1/3EX/N LD01321

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต น้ำ 93(K) ความสะอาด  VS1/3EX/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 4.01 กะรัต..

1,660,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 5.01 กะรัต น้ำ 93(K) ความสะอาด VVS1/EX,VG,VG/N LD01320

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 5.01 กะรัต น้ำ 93(K) ความสะอาด  VVS1/EX,VG,VG/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 5.01..

1,750,000฿

้ร้านเพชร Line