เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01573

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.55 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01573✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.55 กะรัต น้ำ..

49,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01572

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01572 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้..

48,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01571

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01571 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้..

48,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01570

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01570✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ..

48,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01569

✨  เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS2 /EX,EX,EX LD01569 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะ..

48,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01568

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01568 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01567

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01567 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01566

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01566 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01564

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.50 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1 /EX,EX,EX LD01564 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.50 กะรัต น้..

47,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01563

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.55 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01563 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.55 กะรัต น้ำ..

52,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01562

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01562 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01561

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01561 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01560

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01560 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01559

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.52 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01559 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.52 กะรัต น้ำ..

49,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01558

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.51 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01558 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.51 กะรัต น้ำ..

48,000฿

้ร้านเพชร Line