เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรใบเซอร์ HRD 0.62 กะรัต น้ำ98(F)/VVS2/3EX/None LD01020

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 0.62 กะรัต น้ำ98(F)/VVS2/3EX/None ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.62 กะรัต /น้ำ 98(F)คว..

69,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 5.22 กะรัต น้ำ93(K)/IF/2EX/none LD01305

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 5.22 กะรัต น้ำ93(K)/IF/2EX/none ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 5.22 กะรัต /น้ำ 93(K) ควา..

1,940,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ96(H)/VS2/2EX/Slight LD01304

✨  เพชรใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ96(H)/VS2/2EX/Slight ✨➡ เพชรหัวใจ1 เม็ด : 5.04 กะรัต /น้ำ 96(\..

2,580,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ98(F)/VS1/3VG/none LD01303

✨  เพชรใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ98(F)/VS1/3VG/none ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.01 กะรัต /น้ำ 98(F) ค..

220,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.75 กะรัต น้ำ93(K)/VS1/2EX/VG/nil LD01302

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.75 กะรัต น้ำ93(K)/VS1/2EX/VG/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.75 กะรัต /น้ำ 93(K) ความส..

250,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.72 กะรัต น้ำ91(M)/VS2/3EX/nil LD01301

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.72 กะรัต น้ำ91(M)/VS2/3EX/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.72 กะรัต /น้ำ 91(M) ความสะอา..

180,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.56 กะรัต น้ำ96(H)/VVS2/3EX/nil LD01300

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.56 กะรัต น้ำ96(H)/VVS2/3EX/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.56 กะรัต /น้ำ 96(H) ความสะอ..

367,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.29 กะรัต น้ำ94(J)/VVS1/3EX/nil LD01299

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.29 กะรัต น้ำ94(J)/VVS1/3EX/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.29 กะรัต /น้ำ 94(J) ความสะอ..

185,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 4.05 กะรัต น้ำ 93(K) SI2/3EX/nil LD01298

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 4.05 กะรัต น้ำ 93(K) SI2/3EX/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 4.05 กะรัต /น้ำ 93(K) ความสะอ..

920,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต น้ำ93(K)/SI2/3EX/nil LD01297

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต น้ำ93(K)/SI2/3EX/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 4.01 กะรัต /น้ำ 93(K) ความสะอา..

905,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต น้ำ 94(J)/VVS2/3EX/nil LD01296

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต น้ำ 94(J)/VVS2/3EX/nil ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 3.01 กะรัต /น้ำ 94(J) ความสะ..

880,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.03 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/3EX/S LD01295

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.03 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/3EX/S ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.03 กะรัต /น้ำ 96(H)ความสะอาด..

620,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX/2VG/N LD01294

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX/2VG/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00 กะรัต /น้ำ 96(H)คว..

175,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX/2VG/N LD01293

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX/2VG/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00 กะรัต /น้ำ 96(H)ความสะอ..

175,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ97(G)/VVS2/EX/2VG/N LD01292

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ97(G)/VVS2/EX/2VG/N ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00 กะรัต /น้ำ 97(G)ความสะอ..

189,000฿

้ร้านเพชร Line