เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรใบเซอร์ GIA 1.00กะรัต น้ำ 97(G)/VVS2/EX,EX,VG LD01598

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 1.00กะรัต น้ำ 97(G)/VVS2/EX,EX,VG LD01598 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00กะรัต น้ำ 97(G)➡..

225,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 1.00กะรัต น้ำ 97(G)/VVS1/VG,EX,VG LD01597

✨  เพชรใบเซอร์ GIA 1.00กะรัต น้ำ 97(G)/VVS1/VG,EX,VG LD01597 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00กะรัต น้ำ ..

219,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 1.00กะรัต น้ำ 98(F)/VVS2/EX,EX,EX LD01595

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 1.00กะรัต น้ำ 98(F)/VVS2/EX,EX,EX LD01595 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.00กะรัต น้ำ 98(F)➡..

253,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.50กะรัต น้ำ 97(G)/VVS2/EX,EX,EX LD01635

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.50กะรัต น้ำ 97(G)/VVS2/EX,EX,EX LD01635 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.50กะรัต น้ำ 97(G)➡..

406,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.50กะรัต น้ำ 97(G)/VVS1/EX,EX,EX LD01634

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.50กะรัต น้ำ 97(G)/VVS1/EX,EX,EX LD01634 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.50กะรัต น้ำ 97(G)➡..

437,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.21กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01633

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.21กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01633 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.21กะรัต น้ำ 96(H)➡ ..

599,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01640

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.54 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01640 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ..

52,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.35 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01433

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.35 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01433 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.35 กะรัต น้ำ..

20,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01639

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.52 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01639 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.52 กะรัต น้ำ..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01638

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.51 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01638 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.51 กะรัต น้ำ..

50,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01618

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.71 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01618 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.71 กะรัต น้..

79,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.58 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01605

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.58 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01605 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.58 กะรัต น้..

59,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,EX,EX LD01602

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.55 กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,EX,EX LD01602 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.55 กะรัต น้ำ..

52,000฿

เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/VG,G LD00940

✨ เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA  0.32 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/VG,G LD00940 ✨➡ เพชรหัวใจ 1 เม็ด : 0.32 กะรั..

17,500฿

เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA 0.33กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,G LD00927

✨  เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA  0.33กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,G LD00927 ✨➡ เพชรหัวใจ 1 เม็ด : 0.33 ..

18,000฿

้ร้านเพชร Line