เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01639

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.52 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01639 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.52 กะรัต น้ำ..

51,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01638

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.51 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01638 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.51 กะรัต น้ำ..

50,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01637

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.50 กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,EX,EX LD01637 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.50 กะรัต น้ำ..

49,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01618

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.71 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01618 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.71 กะรัต น้..

79,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.58 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01605

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.58 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01605 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.58 กะรัต น้..

59,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,EX,EX LD01602

✨ เพชรใบเซอร์ GIA  0.55 กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,EX,EX LD01602 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.55 กะรัต น้ำ..

52,000฿

เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/VG,G LD00940

✨ เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA  0.32 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/VG,G LD00940 ✨➡ เพชรหัวใจ 1 เม็ด : 0.32 กะรั..

17,500฿

เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA 0.33กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,G LD00927

✨  เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA  0.33กะรัต น้ำ 99(E)/VS2/EX,G LD00927 ✨➡ เพชรหัวใจ 1 เม็ด : 0.33 ..

18,000฿

เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA 0.30กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,G LD00926

✨ เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA  0.30กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,G LD00926 ✨➡ เพชรหัวใจ 1 เม็ด : 0.30 กะรัต ..

18,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต น้ำ 95(I) LD01437

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต น้ำ 95(I) LD01437 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.53 กะรัต (I/VVS1/3EX)➡ GIA 6335..

41,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 3.01 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01545

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 3.01 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01545 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 3.01 กะรัต น้ำ 100(..

2,140,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01542

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.01  กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01542 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.01 กะรัต น้..

600,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01541

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.00  กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01541 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.00 กะรัต น้..

597,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 94(J)/VVS2/EX,VG,VG LD01539

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 94(J)/VVS2/EX,VG,VG LD01539 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.01 กะรัต น้ำ 94(J..

430,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.02 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01538

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.02 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01538 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.02 กะรัต น้ำ 96(H)..

570,000฿

้ร้านเพชร Line