เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA 0.30กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,G LD00926

✨ เพชรหัวใจ ใบเซอร์ GIA  0.30กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,G LD00926 ✨➡ เพชรหัวใจ 1 เม็ด : 0.30 กะรัต ..

18,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต น้ำ 95(I) LD01437

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต น้ำ 95(I) LD01437 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.53 กะรัต (I/VVS1/3EX)➡ GIA 6335..

41,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 3.01 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01545

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 3.01 กะรัต น้ำ 100(D)/VS1/EX,EX,EX LD01545 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 3.01 กะรัต น้ำ 100(..

2,140,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01542

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.01  กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01542 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.01 กะรัต น้..

600,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01541

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.00  กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/EX,EX,EX LD01541 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.00 กะรัต น้..

597,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 94(J)/VVS2/EX,VG,VG LD01539

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 94(J)/VVS2/EX,VG,VG LD01539 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.01 กะรัต น้ำ 94(J..

430,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.02 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01538

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.02 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01538 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.02 กะรัต น้ำ 96(H)..

570,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01537

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01537 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)..

555,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96(H)/VS2/EX,EX,EX LD01535

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96(H)/VS2/EX,EX,EX LD01535 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.50 กะรัต น้ำ 96(H)..

308,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.51 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01534

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.51 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01534 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.51 กะรัต น้ำ 96(H)..

315,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/VG,VG,VG LD01529

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/VG,VG,VG LD01529 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.01 กะรัต น้ำ 96(H..

161,000฿

เพชรใบเซอร์ IGI 4.14 กะรัต น้ำ 94(J)/VS1/EX,EX,EX LD01500

✨ เพชรใบเซอร์ IGI 4.14 กะรัต น้ำ 94(J)/VS1/EX,EX,EX LD01500 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 4.14 กะรัต น้ำ 94(J)..

1,320,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 1.17 กะรัต น้ำ 95(I)/VVS1/EX,EX,EX LD01481

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 1.17 กะรัต น้ำ 95(I)/VVS1/EX,EX,EX LD01481 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.17 กะรัต น้ำ 95(I..

210,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.10 กะรัต น้ำ 92(L)/LC/EX,EX,EX LD01463

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.10 กะรัต น้ำ 92(L)/LC/EX,EX,EX LD01463 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.10 กะรัต น้ำ 92(L)➡..

125,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01440

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01440 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ 96(H..

47,000฿

้ร้านเพชร Line