เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

เพชรใบเซอร์ - GIA HRD IGI

แสดง:
เรียงลำดับ:

เพชรใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01537

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01537 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 2.00 กะรัต น้ำ 96(H)..

555,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96(H)/VS2/EX,EX,EX LD01535

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.50 กะรัต น้ำ 96(H)/VS2/EX,EX,EX LD01535 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.50 กะรัต น้ำ 96(H)..

308,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.51 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01534

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.51 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01534 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.51 กะรัต น้ำ 96(H)..

315,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/VG,VG,VG LD01529

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS1/VG,VG,VG LD01529 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.01 กะรัต น้ำ 96(H..

161,000฿

เพชรใบเซอร์ IGI 4.14 กะรัต น้ำ 94(J)/VS1/EX,EX,EX LD01500

✨ เพชรใบเซอร์ IGI 4.14 กะรัต น้ำ 94(J)/VS1/EX,EX,EX LD01500 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 4.14 กะรัต น้ำ 94(J)..

1,320,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 1.17 กะรัต น้ำ 95(I)/VVS1/EX,EX,EX LD01481

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 1.17 กะรัต น้ำ 95(I)/VVS1/EX,EX,EX LD01481 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.17 กะรัต น้ำ 95(I..

210,000฿

เพชรใบเซอร์ HRD 1.10 กะรัต น้ำ 92(L)/LC/EX,EX,EX LD01463

✨ เพชรใบเซอร์ HRD 1.10 กะรัต น้ำ 92(L)/LC/EX,EX,EX LD01463 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.10 กะรัต น้ำ 92(L)➡..

125,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01440

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01440 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.54 กะรัต น้ำ 96(H..

47,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01439

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01439 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.50 กะรัต น้ำ 96(H..

43,500฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.35 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01433

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.35 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01433 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.35 กะรัต น้ำ 96(H)..

20,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 99(E)/SI1/EX,EX,EX LD01432

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 99(E)/SI1/EX,EX,EX LD01432 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.30 กะรัต น้ำ 99(E)..

17,500฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1/EX,EX,EX LD01431

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 98(F)/VS1/EX,EX,EX LD01431 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.30 กะรัต น้ำ 98(F)..

19,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX LD01430

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 96(H)/VVS2/EX,EX,EX  LD01430 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.30 กะ..

18,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.40 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01428

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.40 กะรัต น้ำ 96(H)/VS1/EX,EX,EX LD01428 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.40 กะรัต น้ำ 96(H)..

26,000฿

เพชรใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,EX,EX LD01423

✨ เพชรใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต น้ำ 99(E)/VS1/EX,EX,EX LD01423 ✨➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.32 กะรัต น้ำ 99(E)..

20,000฿

้ร้านเพชร Line