แหวนหมั้นเพชร

แหวนหมั้นเพชร

แหวนหมั้นเพชร

แสดง:
เรียงลำดับ:

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต น้ำ95 RI03813

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต น้ำ95 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.20 กะรัต➡ เพชรกลม 16 เม็ด ..

390,000฿ 214,500฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.29 กะรัต น้ำ97 RI02058

✨ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.29 กะรัต น้ำ97 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.29 กะรัต➡ เพชรกลม 2 เม็ด : 0.02 กะ..

54,000฿ 29,700฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.35 กะรัต น้ำ97/VS RI03701

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.35 กะรัต น้ำ97/VS ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.35 กะรัต➡ เพชรกลม 18 เม็ด : ..

106,000฿ 58,300฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.33 กะรัต น้ำ 99/VS RI03700

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.33 กะรัต น้ำ 99/VS ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.33 กะรัต➡ เพชรกลม 40 เม็ด :..

96,000฿ 52,800฿

แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ99 RI03697

✨ แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 0.38 กะรัต น้ำ99 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.38 กะรัต➡ GIA น้ำ 99 (E) ควา..

84,000฿ 46,200฿

แหวนหมั้นเพชรใบเซอร์ GIA 1.17 กะรัต น้ำ92 RI03693

✨ แหวนหมั้นเพชรใบเซอร์ GIA 1.17 กะรัต น้ำ92 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 1.17 กะรัต➡ GIA น้ำ 92 (L..

270,000฿ 148,500฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.98 กะรัต น้ำ96 RI03692

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.98 กะรัต น้ำ96 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.98 กะรัต➡ เพชรกลม 4 เม็ด :..

260,000฿ 143,000฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.81 กะรัต น้ำ95 RI03414

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.81 กะรัต น้ำ95 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.81 กะรัต➡ เพชรกลม 2 เม็ด :..

144,000฿ 79,200฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.40 กะรัต น้ำ95 RI02988

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.40 กะรัต น้ำ95 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.40 กะรัต➡ เพชรกลม 22 เม็ด ..

68,000฿ 37,400฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ97(G) RI03660

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ97(G)✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 16 เม็..

44,000฿ 24,200฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 RI03654

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 16 เม็ด ..

48,000฿ 26,400฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 RI03653

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 16 เม็ด ..

48,000฿ 26,400฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 RI03652

✨  แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 16 ..

48,000฿ 26,400฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 RI03651

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 14 เม็ด ..

40,000฿ 22,000฿

แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 RI03649

✨ แหวนหมั้นเพชรเม็ดกลาง 0.19 กะรัต น้ำ96 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ เพชรกลม 6 เม็ด :..

42,000฿ 23,100฿

้ร้านเพชร Line