แหวน - Ring

แหวน - Ring

แหวน - Ring

แสดง:
เรียงลำดับ:

แหวนเพชร น้ำ 100 RI03556

✨ แหวนเพชร น้ำ 100 ✨ ➡ เพชรกลม 22 เม็ด : 0.62 กะรัต ➡ เพชรกลม 46 เม็ด : 0.31 กะรัต➡ ทอง&nb..

68,000฿ 37,400฿

แหวนเพชรหน้ากว้าง 2.20 กะรัต น้ำ 98 RI03555

✨ แหวนเพชรหน้ากว้าง 2.20 กะรัต น้ำ 98 ✨ ➡ เพชรกลม 3 เม็ด : 0.56 กะรัต ➡ เพชรกลม 36 เม็ด : ..

148,000฿ 81,400฿

แหวนเพชรหน้ากว้าง รูปดอกไม้ไข้ว น้ำ 100 RI03554

✨ แหวนเพชรหน้ากว้าง รูปดอกไม้ไข้ว น้ำ 100 ✨ ➡ เพชรกลม 20 เม็ด : 0.85 กะรัต ➡ เพชรกลม 28 เม..

88,000฿ 48,400฿

แหวนเพชรหน้ากว้าง น้ำ 100 RI03553

✨ แหวนเพชรหน้ากว้าง น้ำ 100 ✨ ➡ เพชรกลม 2 เม็ด : 0.05 กะรัต ➡ เพชรกลม 3 เม็ด : 0.05 ก..

64,000฿ 35,200฿

แหวนเพชรหน้ากว้าง น้ำ 98 RI03552

✨ แหวนเพชรหน้ากว้าง น้ำ 98 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.30 กะรัต (น้ำ 98)➡ เพชรกลม 72 เม็ด : 0.7..

88,000฿ 48,400฿

แหวนเพชรแถวปริ้นเซสคัต 1.01 กะรัต น้ำ 98 RI03551

✨ แหวนเพชรแถวปริ้นเซสคัต 1.01 กะรัต น้ำ 98 ✨ ➡ เพชรปริ้นเซสคัต 5 เม็ด : 1.01 กะรัต ➡ ..

130,000฿ 71,500฿

แหวนเพชรแถวปริ้นเซสคัต 1.01 กะรัต น้ำ 98 RI03550

✨  แหวนเพชรแถวปริ้นเซสคัต 1.01 กะรัต น้ำ 98 ✨ ➡ เพชรปริ้นเซสคัต 5 เม็ด : 1.01 กะรัต&n..

130,000฿ 71,500฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.58 กะรัต น้ำ 94 RI03549

✨  แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.58 กะรัต น้ำ 94 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.58 กะรัต➡ ทองคำขาว : 3..

100,000฿ 55,000฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.19 กะรัต น้ำ 95 RI03548

✨  แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.19 กะรัต น้ำ 95 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.19 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2..

32,000฿ 17,600฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.31 กะรัต น้ำ 95 RI03547

✨  แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.31 กะรัต น้ำ 95 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.31 กะรัต➡ ทองคำขาว : 2..

50,000฿ 27,500฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.29 กะรัต น้ำ 95 RI03546

✨  แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.29 กะรัต น้ำ 95 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.29 กะรัต(น้ำ95/si2)➡ ท..

38,000฿ 20,900฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.40 กะรัต น้ำ 94 RI03545

✨ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.40 กะรัต น้ำ 94 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.40 กะรัต ➡ ทองคำขาว : 2.59 ก..

56,000฿ 30,800฿

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.41 กะรัต น้ำ94 RI03544

✨ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 0.41 กะรัต น้ำ94 ✨ ➡ เพชรกลม 1 เม็ด : 0.41 กะรัต ➡ ทองคำขาว : 2.95 กร..

58,000฿ 31,900฿

แหวนเพชรแถว 0.96 กะรัต น้ำ 98 RI03543

✨ แหวนเพชรแถว 0.96 กะรัต น้ำ 98 ✨ ➡ เพชรกลม 5 เม็ด : 0.96 กะรัต ➡ ทอง : 3.64 กรัม➡ ไซส์ : ..

92,000฿ 50,600฿

แหวนเพชรแถว 1.07 กะรัต น้ำ 98 RI03542

✨ แหวนเพชรแถว 1.07 กะรัต น้ำ 98 ✨ ➡ เพชรกลม 5 เม็ด : 1.07 กะรัต ➡ ทอง : 3.00 กรัม➡ ไซ..

110,000฿ 60,500฿

้ร้านเพชร Line