นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถฝากขาย ตามราคาตลาดได้ค่ะ

• ประเภทเพชรล้วนรับเปลี่ยนแบบ 20%  

• ประเภทพลอยประดับเพชรรับเปลี่ยนแบบ 25%

• ประเภทนาฬิกามือสองรับเปลื่ยนแบบ 25% (ภายใน 1 ปี)

• ประเภทนาฬิกามือหนึ่งรับเปลื่ยนแบบ ซื้อคืนตามราคา 

้ร้านเพชร Line